Browsing Tag

درد شانه در زنان

درد شانه چه ارتباطی با حمله ی قلبی دارد و چگونه درمانش کنیم

درد شانه نشانه ی یک حمله ی قلبی است و این به آن معنی نیست که شما با درد شانه فکر کنید حتما سکته خواهید کرد امکان دارد از خستگی و کوفتگی باشد و اگر مدام درد شانه دارید به دکتر برود تا مشکل را حل کند. سایت فور کافی این مبحث را به برای شما…