Browsing Tag

درست کردن رنگین کمان زیبا

رنگین کمان زیبا چیست و چگونه رنگین کمان در آسمان پدیدار میشود

رنگین کمان زیبا یک پدیده نوری زیباست که در آسمان پدیدار میشود و اکثرا مردم به آن خیره میشوند و هیچ کس این اتفاق نادر را نمی خواهد از دست بدهد و لازم به ذکر است این پدیده یک خطای دید است.سایت فور کافی این متن علمی را توضیح میدهد رنگین…