Browsing Tag

دلیل خونریزی

خونریزی بعد از یک رابطه را جدی بگیرید تا در آینده مشکلی برای رحمتان پیش نیاید

خونریزی در یک رابطه زناشویی امکان دارد اتفاق بی افتد ولی این دلیل بر این مبنا نیست که شما مشکل جدی دارید و امروزه حتی سرطان که یک بیماری خطرناک است را اگر به موقع به آن برسیم میتوانیم آن را درمان کنیم .پس حواستان باشد برای آینده ی خود تصمیم…