Browsing Tag

علت خوردن قند

قند خوردن زیاد باعث چه بیماری میشود و ترک آن چگونه باید صورت گیرد

قند خوردن زیاد در بدن باعث بی حوصلگی و همچنین بی حالی بشود و قند خوردن زیاد یعنی دیابت زود رس و قند خوردن علاوه بر اینکه دچار دیابت میکند شما را به دندانهایتان هم صدمه وارد میکند اکثر کسانی که از قند خوردن زیاد لذت میبرند دچار دیابت میشوند…