Browsing Tag

مشکلات غذای مانده

غذای مانده چه نوع غذایی است و تا کی میتوانیم یک غذا را در یخچال نگه داریم

غذای مانده یکی از بدترین نوع غذا است حال چه نوع غذایی مانده حساب میشوند  ، غذایی که درون یخچال قرار بیرد و غذایی که از صوپر مارکت ها خریداری شود جز غذای مانده حساب میشود که باید حتما درون آب پوش به مدت 20 دقیقه پخته شود تا میزان سم درون ان…